Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5350 гр. Трявна
общ.Трявна,област Габровска
ул. "Бачо Киро" № 1
РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА

Електронен адрес:

e-mail: rstryavna@mail.bg

Банкови сметки:

БАНКА ДСК ЕАД клон Трявна BIC код (S.W.I.F.T) STSA BGSF

ТРАНЗИТНА СМЕТКА: IBAN
BG28 STSA 93 0031 0105 0301

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: IBAN
BG67 STSA 93 0033 0105 0310

НОВИНИ
06.10.2017
Стълбищен робот [ още ... ]

 

   

Постановени съдебни актове

 Постановени съдебни актове от 11.12.2017г. до 15.12.2017г.
 Постановени съдебни актове от 04.12.2017г. до 08.12.2017г.
 Постановени съдебни актове от 20.11.2011г. до 24.11.2017г.
 Постановени съдебни актове от 13.11.2017г. до 17.11.2017г.
 Постановени съдебни актове от 06.11.2017г. до 10.11.2017г.
 Постановени съдебни актове от 30.10.2017г. до 03.11.2017г.
 Постановени съдебни актове от 02.01.2017г. до 06.01.2017г.
 Постановени съдебни актове от 09.01.2017г. до 13.01.2017г.
 Постановени съдебни актове от 16.01.2017г. до 20.01.2017г.
 Постановени съдебни актове от 23.01.2017г. до 27.01.2017г.
 Постановени съдебни актове от 30.01.2017г. до 03.02.2017г.
 Постановени съдебни актове от 06.02.2017г. до 10.02.2017г.
 Постановени съдебни актове от 13.02.2017г. до 17.02.2017г.
 Постановени съдебни актове от 20.02.2017г. до 24.02.2017г.
 Постановени съдебни актове от 27.02.2017г. до 02.03.2017г.
 Постановени съдебни актове от 06.03.2017г. до 10.03.2017г.
 Постановени съдебни актове от 13.03.2017г. до 17.03.2017г.
 Постановени съдебни актове от 20.03.2017г. до 24.03.2017г.
 Постановени съдебни актове от 27.03.2017г. до 31.03.2017г.
 Постановени съдебни актове от 03.04.2017г. до 07.04.2017г.
 Постановени съдебни актове от 10.04.2017г. до 13.04.2017г.
 Постановени съдебни актове от 18.04.2017г. до 21.04.2017г.
 Постановени съдебни актове от 24.04.2017г. до 28.04.2017г.
 Постановени съдебни актове от 02.05.2017г. до 05.05.2017г.
 Постановени съдебни актове от 08.05.2017г. до 12.05.2017г.
 Постановени съдебни актове от 15.05.2017г. до 19.05.2017г.
 Постановени съдебни актове от 17.05.2017г. до 24.05.2017г.
 Постановени съдебни актове от 22.05.2017г. до 26.05.2017г.
 Постановени съдебни актове от 29.05.2017г. до 02.06.2017г.
 Постановени съдебни актове от 05.06.2017г. до 09.06.2017г.
 Постановени съдебни актове от 12.06.2017г. до 16.06.2017г.
 Постановени съдебни актове от 19.06.2017г. до 23.06.2017г.
 Постановени съдебни актове от 26.06.2017г. до 30.06.2017г.
 Постановени съдебни актове от 03.07.2017г. до 07.07.2017г.
 Постановени съдебни актове от 10.07.2017г. до 14.07.2017г.
 Постановени съдебни актове от 17.07.2017г. до 21.07.2017г.
 Постановени съдебни актове от 24-07.2017г. до 28.07.2017г.
 Постановени съдебни актове от 31.07.2017г. до 04.07.2017г.
 Постановени съдебни актове от 07.08.2017г. до 11.08.2017г.
 Постановени съдебни актове от 14.08.2017г. до 18.08.2017г.
 Постановени съдебни актове от 21.08.2017г. до 25.08.2017г.
 Постановени съдебни актове от 28.08.2017г. до 01.09.2017г.
 Постановени съдебни актове от 04.09.2017г. до 08.09.2017г.
 Постановени съдебни актове от 11.09.2017г. до 15.09.2017г.
 Постановени съдебни актове от 18.09.201г. до 21.09.2017г.
 Постановени съдебни актове от 25.09.2017г. до 29.09.2017г.
 Постановени съдебни актове от 02.10.2017г. до 06.10.2017г.
 Постановени съдебни актове от 09.10.2017г. до 13.10.2017г.
 Постановени съдебни актове от 16.10.2017г. до 20.10.2017г.
 Постановени съдебни актове от 23.10.2017г. до 27.10.2017г.

АРХИВ - Постановени съдебни актове:
2010 г.; 2011 г.; 2012 г.; 2013 г.; 2014 г.; 2015 г.; 2016 г.

 
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
График на заседанията
Справки за движение на дело
Постановени съдебни актове
Влезли в сила съдебни актове
Обявления
Правила за достъп
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2017 РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас