Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5350 гр. Трявна
общ.Трявна,област Габровска
ул. "Бачо Киро" № 1
РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА

Електронен адрес:

e-mail: rstryavna@abv.bg

Банкови сметки:

БАНКА ДСК ЕАД клон Трявна BIC код (S.W.I.F.T) STSA BGSF

ТРАНЗИТНА СМЕТКА: IBAN
BG28 STSA 93 0031 0105 0301

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: IBAN
BG67 STSA 93 0033 0105 0310

НОВИНИ
02.04.2019
Конкурс за ученическо есе [ още ... ]

 

   

АРХИВ - Влезли в сила съдебни актове 2014

 Влезли в сила съдебни актове от 01.12.2014г. до 12.12.2014г.
 Влезли в сила съдебни актове от 10.11.2014г. до 28.11.2014г.
 Влезли в сила съдебни актове от 27.10.2014г. до 07.11.2014г.
 Влезли в сила съдебни актове от 06.10.2014г. до 24.10.2014г.
 Влезли в сила съдебни актове от 29.09.2014г. до 03.10.2014г.
 Влезли в сила съдебни актове от 15.09.2014г. до 26.09.2014г.
 Влезли в сила съдебни актове от 25.08.2014г. до 12.09.2014г.
 Влезли в сила съдебни актове от 04.08.2014г. до 22.08.2014г.
 Влезли в сила съдебни актове от 28.07.2014 г. до 01.08.2014 г.
 Влезли в сила съдебни актове от 07.07.2014 до 11.07.2014 г.
 Влезли в сила съдебни актове от 30.06.2014 до 04.07.2014г.
 Влезли в сила съдебни актове от 16.06.2014г. до 27.06.2014г.
 Влезли в законна сила съдебни актове от 09.06.2014г. до 13.06.2014г.
 Влезли в сила съдебни актове от 19.05.2014г. до 06.06.2014г.
 Влезли в сила съдебни актове от 07.05.2014г. до 16.05.2014г.
 Влезли в сила съдебни актове от 07.04.2014г. до 30.04.2014г.
 Влезли в сила съдебни актове от  31.03.2014г. до 04.04.2014г.
 Влезли в сила съдебни актове от 17.03.2014г. до 28.03.2014г.
 Влезли в сила съдебни актове от 04.03.2014г. до 14.03.2014г.
 Влезли в сила съделни актове от 17.02.2014г. до 28.02.2014г.
 Влезли в сила съдебни актове от 20.01.2014г. до 14.02.2014г.
 Влезли в сила съдебни актове от 06.01.2014г. до 17.01.2014г.
 
ПРЕСОФИС
Съдебни решения
Декларации по ЗПКОНПИ
Годишни доклади
Архив
Вътрешни правила и заповеди
Бюджет
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас