Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5350 гр. Трявна
общ.Трявна,област Габровска
ул. "Бачо Киро" № 1
РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА

Електронен адрес:

e-mail: rstryavna@abv.bg

Банкови сметки:

БАНКА ДСК ЕАД клон Трявна BIC код (S.W.I.F.T) STSA BGSF

ТРАНЗИТНА СМЕТКА: IBAN
BG28 STSA 93 0031 0105 0301

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: IBAN
BG67 STSA 93 0033 0105 0310

НОВИНИ
02.04.2019
Конкурс за ученическо есе [ още ... ]

 

   

АРХИВ - Постановени съдебни актове 2010

 Постановени съдебни актове от 06.01.2010г до 14.01.2010г.
 Постановени съдебни актове от 15.01.2010г. до 19.01.2010г.
 Постановени съдебни актове 15.01.2010г. до 19.01.2010г.
 Постановени съдебни решения от 20.01.2010г. до 22.01.2010г.
 Постановени съдебни актове от 25.01.2010г. до 28.01.2010г.
 Постановени съдебни актове от 29.01.2010г. до 08.02.2010г.
 Постановени съдебни актове от 09.02.2010г. до 16.02.2010г.
 Постановени съдебни актове от 17.02.2010г. до 22.02.2010г.
 Постановени съдебни актове от 23.02.2010г. до 01.03.2010г.
 Постановени съдебни актове от 02.03.2010г. до 08.03.2010г.
 Постановени съдебни актове от 09.03.2010г. до 15.03.2010г.
 Постановени съдебни актове от 16.03.2010г. до 17.03.2010г.
 Постановени съдебни актове от 18.03.2010г. до 25.03.2010г.
 Постановени съдебни актове от 26.03.2010г. до 28.03.2010г.
 Постановени съдебни актове от 29.03.2010г. до 05.04.2010г.
 Постановени съдебни актове от 07.04.2010г. до 20.04.2010г.
 Постановени съдебни актове  от 21.04.2010г  до 19.05.2010г.
 Постановени съдебни актове от 20.05.2010г. до 26.05.2010г.
 Постановени съдебни актове от 20.05.2010г. до 25.05.2010г.
 Постановени съдебни актове от 26.05.2010г. до 31.05.2010г.
 Постановени съдебни актове от 26.05.2010г. до 06.06.2010г.
 Постановени съдебни актове от 01.06.2010г. до 06.06.2010г.
 Постановени съдебни актове от 07.06.2010г. до 09.06.2010г.
 Постановени съдебни актове от 10.06.2010г. до 15.06.2010г.
 Постановени съдебни актове от 16.06.2010г. до 24.06.2010г.
 Постановени съдебни актове от 02.07.2010г. до 08.07.2010г.
 Постановени съдебни актове от 25.06.2010г. до 08.07.2010г.
 Постановени съдебни актове от 09.07.2010г. до 15.07.2010г.
 Постановени съдебни актове от 16.07.2010г. до 22.07.2010г.
 Постановени съдебни актове от 23.07.2010г. до 29.07.2010г.
 Постановени съдебни актове от 30.07.2010г. до 12.08.2010г.
 хостановени съдебни актове от 30.07.2010г. до 22.08.2010г.
 Постановени съдебни актове от 30.07.2010г. до 23.08.2010г.
 Постановени съдебни актове от 24.08.2010г. до 07.09.2010г.
 Постановени съдебни актове от 08.09.2010г. до 14.09.2010г.
 Постановени съдебни актове от 21.09.2010г. до 29.09.2010г.
 Постановени съдебни актове от 21.09.2010г. до 29.09.2010г.
 Постановени съдебни актове от 30.09.2010г.до 04.10.2010г.
 Постановени съдебни актове от 05.10.2010г. до 14.10.2010г.
 Постановени съдебни актове от 15.10.2010г. до 21.10.2010г.
 Постановени съдебни актове от 22.10.2010г. до 03.11.2010г.
 Постановени съдебни актове от 22.10.2010г. до 08.11.2010г.
 Постановени съдебни актове от 09.11.2010г. до 23.11.2010г.
 Постановени съдебни актове от 24.11.2010г. до 03.12.2010г.
 Постановени съдебни актове от 24.11.2010г. до 03.12.2010г.
 Постановени съдебни актове на 06.12.2010г.
 Постановени съдебни актове на 07.12.2010 година.
 Постановени съдебни актове на 08.12.2010 година
 Постановени съдебни актове на 11.12.2010г.
 Постановени съдебни актове от 13.12.2010г.
 Постановени съдебни актове на 13.12.2010г.
 Постановени съдебни актове на 14.12.2010г.
 Постановени съдебни актове  на 15.12.2010 г.
 Постановени съдебни актове от 16.12.2010г. до 22.12.2010г.
 Постановени съдебни актове от 08.12.2010г. до 23.12.2010г.
 Постановени съдебни актове от 26.05.2010г. до 31.05.2010г.
 Постановени съдебни актове от 21.09.2010г. до 29.09.2010г.
 Постановени съдебни актове от 05.10.2010г. до 08.11.2010г.
 Постановени съдебни актове от 06.12.2010г. до 23.12.2010г.
 Постановени съдебни актове от 04.12.2010г. до 23.12.2010г.
 Постановени съдебни актове от 24.12.2010г. до 28.12.2010г.
 Постановени съдебни актове от 29.12.2010г. до 30.12.2010г.
 Постановени съдебни актове от 31.12.2010г. до 03.01.2011г.
 Постановени съдебни актове от 04.12.2010г. до 23.12.2010г.
 
ПРЕСОФИС
Съдебни решения
Декларации по ЗПКОНПИ
Годишни доклади
Архив
Вътрешни правила и заповеди
Бюджет
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас