Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5350 гр. Трявна
общ.Трявна,област Габровска
ул. "Бачо Киро" № 1
РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА

Електронен адрес:

e-mail: rstryavna@abv.bg

Банкови сметки:

БАНКА ДСК ЕАД клон Трявна BIC код (S.W.I.F.T) STSA BGSF

ТРАНЗИТНА СМЕТКА: IBAN
BG28 STSA 93 0031 0105 0301

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: IBAN
BG67 STSA 93 0033 0105 0310

НОВИНИ
02.04.2019
Конкурс за ученическо есе [ още ... ]

 

   

БЮРО СЪДИМОСТ

Етаж: 2, Стая: № 11

Tелефон: 0677 / 63 504

Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване.

Бюро съдимост при Районен съд - Трявна издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост.

Необходими документи за издаване на Свидетелство за съдимост:

 1. Заявление по образец - намира са на гишето или да изтеглите от ТУК. Заявлението по образец може да се подаде:
  • Лично;
  • Чрез родител, дете, брат/сестра, съпруг – в този случай се прилага изрично писмено пълномощно,
  • Чрез упълномощено лице (извън изброените преди това) – в този случай се прилага изрично нотариално заверено пълномощно.
 2. Лична карта - копие от личната карта не е необходимо;
 3. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 5 лева. Не се извършват плащания в брой, таксата можете да заплатите:
  • по транзитна сметка на Районен съд - Трявна в Банка ДСК: IBAN BG28 STSA 93 0031 0105 0301, като се посочват трите имена и ЕГН на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост;
  • на гише „Бюро съдимост“ чрез ПОС терминал.

Свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.

 
ДЕЛОВОДСТВА
Деловодство
Архив
Бюро “Съдимост”
Съдебни секретари
Административен секретар
Главен счетоводител
Съдебно-изпълнителна служба
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас