Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5350 гр. Трявна
общ.Трявна,област Габровска
ул. "Бачо Киро" № 1
РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА

Електронен адрес:

e-mail: rstryavna@abv.bg

Банкови сметки:

БАНКА ДСК ЕАД клон Трявна BIC код (S.W.I.F.T) STSA BGSF

ТРАНЗИТНА СМЕТКА: IBAN
BG28 STSA 93 0031 0105 0301

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: IBAN
BG67 STSA 93 0033 0105 0310

НОВИНИ
02.04.2019
Конкурс за ученическо есе [ още ... ]

 

   

Административен секретар

Етаж: 2, Стая: № 8

Tелефон: 0677 / 62 018

Работно време с граждани: от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч.

Организира, ръководи и контролира работата на помощните звена на съда.

Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела .

Изпълнява функциите на служител по защита на личните данни.

Организира срещите с председателя на съда.

 
ДЕЛОВОДСТВА
Деловодство
Архив
Бюро “Съдимост”
Съдебни секретари
Административен секретар
Главен счетоводител
Съдебно-изпълнителна служба
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас