Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5350 гр. Трявна
общ.Трявна,област Габровска
ул. "Бачо Киро" № 1
РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА

Електронен адрес:

e-mail: rstryavna@abv.bg

Банкови сметки:

БАНКА ДСК ЕАД клон Трявна BIC код (S.W.I.F.T) STSA BGSF

ТРАНЗИТНА СМЕТКА: IBAN
BG28 STSA 93 0031 0105 0301

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: IBAN
BG67 STSA 93 0033 0105 0310

НОВИНИ
02.04.2019
Конкурс за ученическо есе [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

01.01.2017
Приемен ден с председателя на Районен съд - Трявна

График за прием на граждани от Административния ръководител – Председател на Районен съд – Трявна, както следва всеки първи работен понеделник от месеца от 13.30 до 15.30 часа. Срещите с председателя на Районен съд – Трявна ще се провеждат след предварително устно или писмено заявление, подадено най-късно до работния ден предхождащ приемния ден. В заявлението следва да се посочат: - трите имена на лицето желаещо среща с председателя на съда; - кратко описание на въпросите, които ще бъдат поставени за обсъждане в рамките на приемния ден; - електронен адрес и/или телефон за обратна връзка; - дата на подаване на заявлението. Писмени заявления може да се подават : - на място в съдебната палата на ул. „Бачо Киро“ №1, ет. 2, стая №8 (административен секретар); - на електронен адрес – rstryavna@mail.bg; - чрез пощенска или куриерска услуга на адрес: 5350 гр. Трявна, ул. „Бачо Киро“ №1, Районен съд – Трявна. Устни заявления за включване в приемния ден може да се направят на телефон 0677/ 62018 или 0677/ 63504. Подалите заявление граждани ще бъдат своевременно уведомени за часа на срещата с председателя на Районен съд – Трявна на посочения от тях електронен адрес и/или телефон за връзка. Желаещите да се включат в приемния ден на председателя следва да имат предвид разпоредбите на Закона за съдебна власт съгласно, които съдиите нямат право да дават правни консултации и нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела, които не са им възложени.

02.04.2019
Конкурс за ученическо есе [ още ...]

01.04.2019
"ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" в РАЙОНЕН СЪД - ТРЯВНА на 19.04.2019 г. [ още ...]

10.04.2018
"ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" в РАЙОНЕН СЪД - ТРЯВНА на 20.04.2018 г. [ още ...]

06.10.2017
Стълбищен робот [ още ...]

19.02.2016
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в Районен съд – гр. Трявна на 18.04.2016 г. [ още ...]

10.02.2015
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ [ още ...]

14.05.2014
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в Районен съд – Трявна , Ви каним на 31.05.2014 г. [ още ...]

16.05.2013
Плащания през ПОС терминални устройства [ още ...]

25.03.2013
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ [ още ...]

30.07.2010
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА [ още ...]

Страница: 1
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Декларации по ЗПРКИ
Годишни отчети
Архив
Вътрешни правила
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2020 РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас