РАЙОНЕН СЪД - ТРЯВНА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.7.2018г. до 20.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 245/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГАБРОВО   Докладчик:
БОЯН Х. КОСЕВ
Решение от 18.7.2018г.
Постановява мярка за закрила относно дете, като настанява същото в професионално приемно семейство с предоставяне на "заместваща приемна грижа" до 21.06.2020г.