Начало
Начало Начало
ЗА ВРЪЗКА

Адрес за кореспонденция:

5350 гр. Трявна
общ.Трявна,област Габровска
ул. "Бачо Киро" № 1
РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА

Електронен адрес:

e-mail: rstryavna@abv.bg

Банкови сметки:

БАНКА ДСК ЕАД клон Трявна BIC код (S.W.I.F.T) STSA BGSF

ТРАНЗИТНА СМЕТКА: IBAN
BG28 STSA 93 0031 0105 0301

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: IBAN
BG67 STSA 93 0033 0105 0310

НОВИНИ
02.04.2019
Конкурс за ученическо есе [ още ... ]

 

   

ИСТОРИЯ

   

   С нот. акт № 25 / 20.02.1931 год. Тревненската градска община подарява на фонда за построяване на съдебни сгради в Царството създаден при Министерството на правосъдието собствено празно  място от 788 кв.м. находящо се в гр. Трявна .

   През 1931 година е изготвен архитектурен проект от архитектско бюро към МП - фонд “Построяване на съдебни сгради” и започва строителството на сградата. Сградата е напълно построена и официално осветена на Гергьовден – 06 май 1933 г.

   По-късно е създаден Тревненски околийски съд.

   През 1952 година съда в гр. Трявна е закрит и всички архиви са пренесени в Дряновски районен съд.

   С решение № 29 от 30.12.1984 година на Държавния съвет на Народна Република България от

   01.01.1985 година се обособява към селищна система Трявна районен съд със седалище Трявна и с 5 души щатен персонал. Функционирането на съда започва на 1 март 1985 година.

   За първи председател на Районен съд Трявна е назначен Иван Цонев, а от 1 февруари 1990 година за председател е назначена Мария Динева .

 

ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Председател
Структура
Съдии
Съдебни заседатели
Списък на вещи лица
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Галерия
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2020 РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас